2005-12-08

PLUSJOBB – En översikt

Nedanstående är en sammanfattning av vad Arbetsförmedlingen informerat olika arbetslösa vid besök på information om PLUS-jobben.

 • Anställningen omfattar 2 år.
 • Jobben börjar 1 januari 2006
 • För att få jobben måste man varit arbetslös i 2 år eller varit i aktivitetsgarantin i 18 månader. Man kan dock ha haft en lucka med arbete i högst 6 månader.
 • Man kan inte söka jobben själv utan jobben fördelas av arbetsförmedlingen.
 • Till varje jobb väljs tre sökande ut som arbetsgivaren fåvälja emellan.
 • Lönesättningen är fri dvs det är upp till arbetsgivaren, den anställde och eventuellt facket.
 • PLUS-jobbet omfattas ej av lagen om anställningsskydd.
 • PLUS-jobbet berättigar ej till nya A-kassedagar.
 • Vanliga regler för anställningar och avtal gäller för övrigt.
 • Man skall ha löpande kontakt med arbetsförmedlingen och parallellt söka "riktiga" jobb.
 • Om man hittar ”riktigt” jobb kan man sluta enligt vad som står i anställningsavtalet. Samtidigt bör Arbetsförmedlingen komma överens med arbetsgivaren om att snabbt släppa en person med PLUS-jobb som får en anställning som inte är PLUS-jobb. Korrigering!
 • Man kan bryta PLUS-jobbet även mot kortare ”riktiga” jobb (4-5 månader) och sedan komma tillbaka.
 • Om man blir uppsagd från ”riktigt” jobb kan man återgå till PLUS-jobbet.
 • Tiden då man jobbar på PLUS-jobben är överhoppningsbar tid dvs man återgår efter PLUS-jobben till tidigare nivå på A-kasseersättningen.