2005-11-22

Vad händer med PLUS-jobben?

Regeringen planerar just nu ett antal nya jobb för att få bot på arbetslösheten varav kanske PLUS-jobben är de mest kända.

Vad som är viktigt att veta att inget beslut är ännu taget om dessa PLUS-jobb och resten av paketet mot arbetslösheten.

Vad som kan komma att ingå i paketet finns på Arbetsförmedlingen site på denna länk Nytt om Arbetsförmedlingens insatser och program år 2006.

Det är ännu för tidigt att spekulera kring vad som blir nästa steg och hur det konkret påverkar de som är eller riskerar arbetslösa.
Först måste besluten tas av riksdagen.