2005-09-22

Vad Du måste och inte måste göra

Som arbetslös måste du göra följande

  • Söka jobb aktivt
  • Komma till möten som Du kallats till av arbetsförmedlingen
  • Medverka till att ta fram handlingsplan
  • Söka anvisade jobb

Du behöver inte

  • Genomföra de åtgärder som angetts i handlingsplanen.

Du behöver sålunda bara medverka till att ta fram handlingsplanen men Du behöver inte genomföra planen!