2005-09-23

Är det bra att erbjudas avgångsverderlag?

I de allra flesta fall inte!

Om du erbjuds avgångsverderlag så räknas Du av arbetsförmedlingen och A-kassan som att Du fortfarande jobar kvar på företaget och Din arbetstid förlängs med en tid som beräknas som ditt avgångsvederlag delat med din senaste månadslön.

Detta innebär att du ur ersättningssynpunkt betraktas som Du fortfarande har lön och Du får ingen ersättning från A-kassan innan denna "förlängda uppsägningstid" gått ut.

Du skall dock anmäla Dig som arbetslös första dagen efter det att Din anställning upphört och Du får naturligtsvis all service från arbetsförmedlingen från denna tidpunkt men Du får ingen ersättning förrän denna "förlängda uppsägningstid" gått ut.

Om du istället får samma belopp utbetalat bonus, skadestånd eller på annat sätt som inte räknas som lön får Du ersättning från A-kassan från första dagen (efter fem dagars karenstid).

Tänk på följande:


  • Det är alltid bättre att få ett avgångsvederlag utbetalat på annat sätt än som just avgångsvederlag. Detta då Du då själv via står för Din egen A-kassa till dess avgångsvederlaget tagit slut.

    Eftersom du får A-kassa/aktivitetsstöd i princip hur länge som helst så tjänar Du ingenting på att spara dina A-kassedagar genom att inte ta ut A-kassa/aktivitetsstöd.


  • Får Du avgångsvederlaget på annat sätt får Du A-kassa från första dagen och kan behålla "avgångsvederlaget" för andra offensiva sastningar.

Om Du räknar med att direkt får ett nytt jobb efter det Du slutar på det gamla jobbet spelar det ingen roll för Då får Du ju lön och avgångsvederlag parallellt.

Notera att Du inte alltid inte kan välja hur du får ett avgångsvederlag utbetalat men om Du kan är det alltid bättre att får det som bonus, skadestånd eller tex pensionsinbetalning eller annan form som inte räknas som lön.

3 Comments:

Anonymous Hotness said...

Hej! Sån tur att jag hittade din blogg! behöver verkligen hjälp! Min arbetsgivare har av olika skäl degragerat mig från min tjänst som chef och jag kan få fortsätta som assistent om jag vill.Det är omöjligt för mig att vbara kvar där då jag mår dåligt av det, folk har slutat hälsa osv.Nu har jag och min chef kommit överens om att jag ska säga upp mig och få två månadslöner och sedan 2 månadelöner tilli klumpsumma som avgångsvederlag. Hur ska jag bäst be honom att formulera det hela på avtalet så jag får a-kassa efter 2 månader???

16/10/06 12:27  
Blogger Tipsaren said...

Om du räknar med att få ett nytt jobb inom två månader dvs inom din uppsägningstid löser det sig kemiskt då du då inte behöver någon A-kassa.

Om du kommer att vara arbetslös även efter uppsägningstiden är det viktigt att du inte får något avgångsvederlag för det skjuter bara fram a-kassan.

Alternativ kan vara bonus eller gratifikation för tidigare väl genomfört arbete där bonus är att föredra.

Observera att bonusen inte ingår i underlag för beräkning av normalinkomsten när man räknar fram A-kasseersättningen.

Å andra sidan påverkar den inte starttidpunkt för utbetalning av A-kassa.

16/10/06 12:51  
Anonymous Анонім said...

Om man har avgångsvederlag, är arbetslös, anmäler sig till a-kassan men får vänta med ersättning tills avgångsvederlaget tjänat ut... sen om jag då får jobb under den tiden, men då ett vikariat. Vad händer efter det? Ska jag ha sparat mitt avgångsvederlag tills dess, eller skrivs det bort då och jag kan börja stämpla direkt efter mitt vikariat?

12/2/09 01:04  

Дописати коментар

<< Home