2005-09-22

Måste jag prata om mitt privatliv för andra i arbetsgrupper?

Nej, det behöver Du inte!

Ibland kan man bli kallad att deltaga i olika arbetsgrupper där man uppmanas att berätta om sitt privatliv och hur man ser på sin situation. Tanken är att man i gruppen sedan diskutera det man berättat för att gemensamt lära av varandra.

Många tycker att detta är värdefullt och givande men andra känner starkt obehag och vill inte berätta om sitt privatliv.

Du behöver inte berätta något om Ditt privatliv för någon!

Inom Arbetsförmdlingen gäller stark sekretess och du behöver bara berätta det som är relevant för din jobbsituation med Din handladere som dessutom har full tystnadsplikt.

Blir Du uppmanad att berätta om Din privata situation i grupp och inte vill det så behöver Du inte göra det.

Be istället att få prata enskilt med handledaren och säg till att det som sägs skall vara konfidentiellt.

Observera att Du inte är bunden av någon konfidentialitet dvs det som andra berättar för Dig får Du sprida vidare ( även om Du naturligtsvis inte bör göra det av etiska skäl ).