2005-09-22

Kan jag resa utomlands?

Nej, i princip inte!

Så länge som Du erhåller A-kassa eller aktivitetsstöd måste Du vara tillgänglig på hemorten. Du kan naturligtsvis resa inom landet för att söka jobb men Du kan inte söka jobb utomlands om Du inte fått detta beviljat av Arbetsförmedlingen.


Skall du söka jobb utomlands inom EU får Du svensk A-kassa under maximalt 3 månader men Du måste ansöka särskilt om detta.

Om du har aktivitetsstöd så kan Du vara ledig några veckor efter överenskommelse med Din handledare.

Du kan även vara ledig under A-kasseperioden men då måste Du anmäla detta detta till din Arbetsförmedling och rapportera ledigheten till A-kassan. Du får då inte heller någon ersättning från A-kassan.

Skall man söka jobb utanför EU måste man ta ledigt och får inte heller någon A-kassa.